Laboratoř jak má být

 

Jak sám naplánovat laboratoř ...

... aneb bez dobré přípravy nelze dosáhnout dobrých výsledků!

 

 

Tento postup prací uplatním v případě, že vybírám laboratorní nábytek MERCI z typové řady EKO.

 

 

- zakreslím půdorys místnosti včetně všech detailů (okna, dveře, topení …)

 

- rozvážím kolik pracovních míst a jaká ( pro práci v sedě, ve stoje) chci do laboratoře umístit

 

- zakreslím si stávající nápojná místa médií (voda, odpad, plyn, elektrický proud, vzduchotechnika …) a uvážím, zda-li současný stav vyhovuje i mé představě do budoucna, nebo zda-li budu muset tato místa v rámci rekonstrukce laboratoře změnit

 

- po této úvaze zakreslím do půdorysu digestoře, prvky s přívody médií ( stoly a velké přístroje) a speciální stoly (váhové, přístrojové s patřičnou nosností ….)

 

- podle druhu práce navrhnu typy pracovních desek a její osazení ( médiovou stěnu, typ výlevky a baterie ….)

 

- doplním projekt o volně stojící nábytek s ohledem na transportní trasy chemikálií a laboratorních pomůcek

 

- posoudím šíři uliček vzhledem k počtu pracovníků u vytvořených pracovních míst

 

- projekt doplním o prvky bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostní sprchy ….

 

- s ohledem na množství a kvalitu skladovaných chemikálií definuji speciální skříně a potřebu samostatných požárních úseků

 

- určím skladbu podskříněk ( zásuvkové, dvířkové nebo kombinované ...)

 

- uvážím, zda-li v interiéru uplatním nástěnné skříňky a policové regály

 

- nakonec interiér doplním potřebným sedacím nábytkem

 

 

 

 

 

Tento postup prací uplatním v případě, že vybírám laboratorní nábytek MERCI z typové řady STANDARD a TOP.

 

 

- při vzniku projektu laboratorního interiéru využívající laboratorní nábytek řady STANDARD a TOP nabízíme spolupráci s firemním projektantem pro využití kladných stránek výše uvedených nábytkových řad

 

- definuji finanční prostředky, které k rekonstrukci stávající či ke zřízení nové laboratoře mám k dispozici

 

- uvážím termín, ke kterému budu potřebovat rozjet provoz laboratorních prací

 

- sepíši základní technologie laboratorních postupů v připravované místnosti a chemikálie, se kterými pracuji

 

- zvolím variantu, zda s projektantem vedu přípravný rozhovor v sídle f. MERCI, s.r.o. a tím využiji možnost shlédnout vybavenou vzorkovnu či výrobu, nebo pozvu projektanta na svoje pracoviště, případně kombinaci obou

 

- ve spolupráci s projektantem posoudíme kvalitu podlahy (povrch a nosnost), denní a elektrické osvětlení místnosti, stav elektro a vzduchoinstalace

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. zaměří půdorys místnosti a ve vzájemné spolupráci umístíme do prostoru digestoře, prvky s přívody médií (stoly a velké přístroje) a speciální stoly (váhové, přístrojové s patřičnou nosností ….)

 

- u digestoří je ve vzájemném dialogu rozhodnuto o elektrickém osazení digestoří a jejich provedení vzhledem k odolnosti k zamýšleným technologickým procesům

 

- podle druhu práce projektant f. MERCI, s.r.o.navrhne typy pracovních desek a jejich osazení

 

- vzorky pracovních povrchů projektant f. MERCI, s.r.o. předvede současně s ukázkou možného ohranění

 

- projektant f. MERCI, s.r.o.definuje typ uživatelských kohoutů a umístění kohoutů revizních

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. doplní projekt o volně stojící nábytek s ohledem na transportní trasy chemikálií a laboratorních pomůcek

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. posoudí šíři uliček vzhledem k počtu pracovníků u vytvořených pracovních míst

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. projekt doplní o prvky bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostní sprchy ….

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. s ohledem na množství a kvalitu skladovaných chemikálií definuje speciální skříně a potřebu samostatných požárních úseků

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. po vzájemné konzultaci určí skladbu podskříněk ( zásuvkové, dvířkové nebo kombinované) …

 

- rozhodnu, zda li mají být podskříňky uzamykatelné, případně si z nabídky vyberu kvalitu nábytkového kování (řada TOP)

 

- vavrhnu vybavení nástěnnými skříňkami (projektant posoudí kvalitu stěn, na kterých mají být skříňky umístěny) a policovými regály

 

- nakonec interiér doplním potřebným sedacím nábytkem

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. s uživatelem případně s architektem navrhnou možné barevné kombinace z předložených vzorníků

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. zkonzultuje provedení závěrečných revizních zpráv, tlakových a jiných funkčních zkoušek

 

- projektant f. MERCI, s.r.o. výše uvedené informace zpracuje do cenové nabídky obsahující detailní rozpad položek  a tuto nabídku doplní o výkresovou dokumentaci (půdorys a tzv. pohledy ve 3D)

 

- k takto vytvořené nabídce je možné vytvářet variantní řešení.

 

 

 

Na shledanou ve Vaší laboratoři ….

 

Váš MERCI Team