Politika IMS

 

O nás Projekce a výroba Obchodní podmínky Volná pracovní místa Zastupované firmy

 

Vedení společnosti MERCI, s.r.o. si je vědomo, že prosperita společnosti je závislá na respektování obecně platných předpisů, kvalitě dodávaného produktu a plnění požadavků zákazníků. Proto se rozhodlo důsledně aplikovat zásady systému managamentu kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti práce.

 

V této souvislosti si společnost MERCI, s.r.o. stanovila následující strategické cíle:

 

  • Průběžně sledovat trendy ve vývoji vybavení laboratoří a nabídce spotřebního materiálu a následně reagovat odpovídající nabídkou.
  • Upevnit celkovou organizační strukturu společnosti tak, aby firma byla schopna flexibilně a bezchybně reagovat na potřeby a požadavky zákazníků a to i v souladu s požadavky kladenými na ochranu životního prostředí a bezpečnou práci svých zaměstnanců.
  • Cílevědomě vyhledávat podnikatelská, enviromentální a bezpečná rizika a systémové řešení jejich eliminace.
  • Budovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a předcházet situacím, které by mohly vést k úrazům, nemocem z povolání a podobným incidentům.
  • Zajistit takovou finanční stabilitu firmy, aby bylo umožněno plnění požadavků zákazníků.
  • Usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a obyvatel okolí sídla společnosti a realizovaných akcí.
  • Sledovat požadavky zainteresovaných stran a aplikovat je do činnosti společnosti..
  • Udržovat a trvale zlepšovat integrovaný systém řízení v souladu s normami ISO.

 

Vedení společnosti MERCI, s.r.o. přijalo tuto politiku za svou a zavazuje se systematicky pracovat na vytváření potřebných materiálních a personálních zdrojů. Dále se zavazuje pravidelně ověřovat stav integrovaného systému řízení ve firmě a výsledky jeho zlepšování.

 

V Brně dne 3.1.2018

 

Zpracoval PMIS:                                                                               Schválil ředitel společnosti:

Pavel Spáčil                                                                                     RNDr. Libor Reichstädter, CSc.