Projekce a výroba

 

O nás Politika IMS Obchodní podmínky Volná pracovní místa Zastupované firmy

PROJEKČNÍ ČINNOST

 

Firma MERCI, s.r.o. provádí již 20 let projektové, výrobní a instalační realizace laboratorních interiérů pro celé spektrum jejich odborného zaměření bez ohledu na velikost pracoviště.

 


Pro úspěšnou přípravu a realizaci Vaší laboratoře nabízíme tyto stupně spolupráce:

  •  definici ideového záměru
  •  stanovení metod práce a jejich vazby na technologické vybavení interiéru
  •  posouzení takto vzniklého návrhu s vazbou na technické a bezpečnostní normy a směrnice
  •  možnost vypracování protokolu o určení vnějších vlivů
  •  vytvoření podkladů (technického návrhu) k zadání pro vznik projektu
  •  vyřešení vazeb technologické části laboratorního interiéru na stavební část projektu

 

 

 

Významným krokem bylo rozhodnutí vyrábět vlastní řadu speciálního laboratorního nábytku modelové řady MERCI® včetně digestoří a médiových stěn. Nábytková modelová řada MERCI® je plně certifikována v souladu s požadavky aktuálních platných norem EN. Od roku 2004 MERCI vyrábí tyto komponenty ve vlastní výrobní hale v Brně Slatině na ploše cca 1500 m2. Moderní technologie výroby se opírá o nové výkonné stroje. Výroba začíná na nářezovém CNC formátovacím centru SELCO, pokračuje NC stroji vrtacími a frézovacími a centrem olepovacím. Poslední fází je korpusový lis s následnou technickou kontrolou kvality a balením. Naše výrobky nejen že splňují přísná kritéria evropských norem kvality, ale snižují i ekologickou zátěž v rámci výroby laboratorního nábytku.

 

Nábytkové komponenty, které jsou projektovány do technických návrhů jsou z hlediska použitých materiálů, z hlediska estetického a z hlediska kvalitativního a v neposlední řadě i z hlediska ceny rozvrženy do tří produktových řad.

 

  • Řada EKO
  • Řada STANDARD
  • Řada TOP

 

Každá z modelových řad je vyjímečná některými svými zvýrazněnými vlastnostmi a každá se hodí pro určitý typ zákazníka.

Součástí každé je úplná škála typu laboratorního nábytku od podskříněk, přes širokou škálu pracovnách desek, médiových stěn, digestoří, speciálních skříní.

Společné všem řadám je, že jsou certifikovány dle evropských standardů a norem, jak na funkčnost, ergonometrii, tak na použité materiály k jejich výrobě.

Současně při vybavování laboratorních interiérů firma MERCI klade velký důraz na bezpečnost ( např. instalace bezpečnostních sprch očních, celotělových) a hygienu práce.

Ve svých návrzích respektujeme potřebu uživatelů při vytváření úložišť technických plynů, skladování hořlavin a výbušných materiálů, bezpečné řešení požárních úseků a všechny tyto prvky interiéru řešíme v souladu s platnými normami a směrnicemi.

 

Tyto fakta umožňují bezproblémovou akreditaci prostor, které jsou našimi nábytkovými prvky vybaveny.

 

I když v sobě tyto nábytkové řady zahrnují i možnost vytváření nábytkových atypů, jak tvarových tak materiálových, přesto se snažíme z důvodu snižování výrobní ceny o určitou sériovost.

Tato vlastnost vystupuje do popředí především  při zařizování velkých investičních celků jako jsou nově vznikající kampusy, vědecká centra excelentnosti, rozsáhlé technologické či výrobní parky nebo zdravotnická zařízení.

 

Kromě nábytkových souborů nabízíme dodavatelům laboratorní techniky výrobu atypických stolů a podnoží dle výrobní dokumentace zařízení, které je na nich instalováno.

S našimi výrobky jsou tak exportovány analyzátory f. Sysmex, laboratorní váhy Metller Toledo nebo stroje pro přípravu vzorků Struers a některé další.

 

Vyrobené nábytkové soubory rozvážíme vlastní dopravou  na místo instalace nebo je speciálně balíme např. pro námořní dopravu.

 

Ve standardních případech provádí instalaci vyškolené montážní skupiny firmy MERCI a jejich práce je zakončena revizními zprávami a funkčními zkouškami, zaškolením obsluhy a předáním všech dokumentů, který doprovází technologický interiér po dobu záruky i v době pozáruční.

Na instalované nábytkové soubory poskytujeme záruční i pozáruční servis, objednávaný buď jednotlivě nebo termíny pravidelných servisních kontrol hlídáme jako výrobci na základě uzavřené víceleté servisní smlouvy.

 

Vzhledem k charakteru našich zákazníků slouží celoročně i havarijní NONSTOP LINKA +420 724 773 333.

 

Jako přední výrobce laboratorního nábytku v České republice investujeme do výzkumu a vývoje laboratorního nábytku a do provozních zkoušek pro inovaci používaných materiálů.

 

Výsledkem této činnosti je i několik ocenění, které získaly laboratorní digestoře či médiové stěny.

 

Mezi naše významné partnery patří SKANSKA, METROSTAV, IMOS, HOCHTIEF, OHL ŽS.

 

Nebojte se nás oslovit! Jsme připraveni!

 

Váš MERCI Team